Hệ thống phân phối

23 năm hình thành và phát triển

23 năm hình thành và phát triển

Mạng lưới trên 20.000 điểm bán hàng trên toàn quốc

Mạng lưới trên 20.000 điểm bán hàng trên toàn quốc

250 Cán bộ công nhân viên

250 Cán bộ công nhân viên

Hơn 1000 Loại sản phẩm

Hơn 1000 Loại sản phẩm

Trên 1 triệu Khách hàng tin tưởng

Trên 1 triệu Khách hàng tin tưởng

Nhà máy sản xuất Sato Việt Nhật

Nhà máy sản xuất Sato Việt Nhật

Play

Copyright © 2020 SATO VIỆT NHẬT.

Theo dõi Sato trên

Zalo
Ok